pagina-content
Top

COPYRIGHT © 2018 – We Boost Brands 

WEBSITE

De getoonde informatie op onze website, waaronder producten, teksten, foto’s, illustraties, logo’s, handelsnamen en woordnemen zijn eigendom van of in licentie bij We Boost Brands. Het wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en intellectueel eigendomsrecht. De bovenstaande rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot onze website. De volledige inhoud van de We Boost Brands website mag enkel toegepast worden voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is voor gebruikers van de We Boost Brands website niet toegestaan de inhoud van de website te verspreiden of zonder schriftelijke toestemming beschikbaar te stellen aan derden. Met uitzondering van het strikt noodzakelijk raadplegen van de website. 

E-MAILS

De informatie verzonden in e-mailberichten afkomstig van We Boost Brands is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden met uitzondering van schriftelijke toestemming door We Boost Brands.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. We Boost Brands staat niet in voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden e-mailbericht.

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder We Boost Brands goederen en diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.